ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ GOOGLE ADS

 

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει τον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της διαφημιστικής σας καμπάνιας. Ποιο συγκεκριμένα:

  • Σχεδιάζουμε την καμπάνια και ορίζουμε τις διαφημίσεις.
  • Καθορίζουμε τις λέξεις-κλειδιά.
  • Καθορίζουμε τις συσκευές εμφάνισης και τα δίκτυα προβολής.
  • Παραμετροποιούμε την διαφημιστική καμπάνια.
  • Ελέγχουμε την καλή λειτουργία της καμπάνιας και επεξεργαζόμαστε τα στατιστικά στοιχεία.
  • Ελέγχουμε την αποδοτικότητα των λέξεων-κλειδιών και προβαίνουμε στις απαραίτητες τροποποιήσεις για την επίτευξη του στόχου.